Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Felsefe Doktora - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
FEL-6023 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ 3+0+0 Zorunlu 8
LEE-6001 DOKTORA DANIŞMANLIK 0+1+0 Zorunlu 0
LEE-6003 DOKTORA SEMİNER 0+2+0 Zorunlu 10
FEL-6005 UYGULAMALI ETİK PROBLEMLER 3+0+0 Seçmeli 8
FEL-6007 FELSEFEDE GÜNCEL SORUNLAR 3+0+0 Seçmeli 8
FEL-6009 ÇAĞDAŞ FRANSIZ DÜŞÜNCESİNİN KAYNAKLARI: SPİNOZA FELSEFESİ 3+0+0 Seçmeli 8
FEL-6011 HEGEL-KİERKEGAARD KARŞITLIĞINDA SİSTEM FELSEFESİ VE VAROLUŞÇULUK 3+0+0 Seçmeli 8
FEL-6013 BİYOPOLİTİKA, DİSİPLİN VE ŞİDDET 3+0+0 Seçmeli 8
FEL-6015 TANZİMAT SONRASI TÜRKİYE'DE FELSEFE TARTIŞMALARI 3+0+0 Seçmeli 8
FEL-6017 TARİH FELSEFELERİ 3+0+0 Seçmeli 8
FEL-6019 FELSEFE VE PSİKANALİTİK TEORİ 3+0+0 Seçmeli 8
FEL-6021 PLATON FELSEFESİNİN ETKİLERİ 3+0+0 Seçmeli 8
FEL-6025 KLASİK DÖNEM FELSEFEDE FİZİK OKUMALARI:SEÇME METİNLER 3+0+0 Seçmeli 8
FEL-6027 MEŞŞAİ FELSEFEDE ONTOLOJİ TARTIŞMALARI 3+0+0 Seçmeli 8
FEL-6029 ENDÜLÜS FELSEFESİNDE TEMEL SORUNLAR 3+0+0 Seçmeli 8
Toplam AKTS 114
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
FEL-6008 ÇAĞDAŞ DÖNEMDE ETİK TARTIŞMALARI 3+0+0 Seçmeli 8
FEL-6016 EGEMENLİK, İKTİDAR VE HUKUK 3+0+0 Seçmeli 8
FEL-6018 ÇAĞDAŞ FRANSIZ DÜŞÜNCESİNİN KAYNAKLARI: HEİDEGGER FELSEFESİ 3+0+0 Seçmeli 8
FEL-6020 FELSEFE VE TANRI 3+0+0 Seçmeli 8
Toplam AKTS 32
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
LEE-6000 DOKTORA YETERLİK 0+0+0 Zorunlu 30
LEE-6002 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0+0 Zorunlu 30
Toplam AKTS 60
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
LEE-6004 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI 0+0+0 Zorunlu 60
Toplam AKTS 60
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
LEE-6005 DOKTORA TEZ ÖNERİSİ 0+0+0 Zorunlu 10
Toplam AKTS 10
https://obs.artuklu.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5853