Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Tarih Tezsiz Yüksek Lisans(İÖ) - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TAR5901 TÜRKİYE'DE TEK PARTİ DÖNEMİ 3+3+3 Zorunlu 8
TAR508 ABBASİLER TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TAR518 SELÇUKLU DEVLET TEŞKİLATI 3+0+0 Seçmeli 8
TAR520 EYYUBİLERDE KÜLTÜR VE MEDENİYET 3+0+0 Seçmeli 8
TAR522 HARZEMŞAHLAR DEVLETİ TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TAR528 16.YÜZYIL OSMANLI TARİH YAZARLARI VE ESERLERİ 3+0+0 Seçmeli 8
TAR538 OSMANLI MODERNLEŞMESİ 3+0+0 Seçmeli 8
TAR560 ŞEHİR ÇEVRE VE TARİH 3+0+0 Seçmeli 8
TAR586 DİNLER TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
Toplam AKTS 72
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
LEE-5000 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ 0+1+0 Zorunlu 10
LEE-5001 YÜKSEK LİSANS DANIŞMANLIK 0+1+0 Zorunlu 0
TAR556 TARİH YAZICILIĞI 3+0+0 Zorunlu 8
TAR-5018 Osmanlı Şehri ve Mahalle Sistemi 3+0+0 Seçmeli 8
TAR502 İSLAM-BİZANS KARŞILAŞMALARI 3+0+0 Seçmeli 8
TAR-5020 Tanzimattan Cumhuriyete Reform 3+0+0 Seçmeli 8
TAR-5028 Osmanlı Taşra Teşkilatı 3+0+0 Seçmeli 8
TAR506 ENDÜLÜS MEDENİYETİNİN BATIYA TESİRLERİ 3+0+0 Seçmeli 8
TAR516 ARTUKLULAR TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TAR530 OSMANLI'DA SOSYAL HAYAT 3+0+0 Seçmeli 8
TAR544 OSMANLI DEVLETİNDE SINIR POLİTİKALARI 3+0+0 Seçmeli 8
TAR548 SÖMÜRGECİLİK VE MİSYONERLİK 3+0+0 Seçmeli 8
TAR568 MEŞRUTİYET DÖNEMİ SİYASİ HAREKETLERİ 3+0+0 Seçmeli 8
Toplam AKTS 98
https://obs.artuklu.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5829