Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Tarih Doktora - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TRD6003 TARİH METODOLOJİSİ 3+0+0 Zorunlu 8
TRD6169 HİSTOGRAFYA VE TARİH METODOLOJİSİ(ARAPÇA) 3+0+0 Zorunlu 8
TRH6000 DANIŞMANLIK 0+1+0 Zorunlu 0
TRD6005 ESKİÇAĞ MEDENİYETLERİ TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6007 ESKİ ÇAĞ TARİHİ METODU VE KAYNAKLARI 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6009 İSLAM TARİH METODOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6011 İSLAMIN YAYILIŞ TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6013 İSLAM ŞEHİRLERİ TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6015 TÜRKLER VE İSLAMİYET 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6017 ROMA SONRASI AVRUPA 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6019 ANTİK YUNAN TARİHİ VE HELLENİZM 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6021 MEZOPOTAMYA TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6023 ORTAÇAĞ AVRUPASI 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6025 ERKEN DÖNEM DOĞU ROMA 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6027 ORTAÇAĞDA SAVAŞ TEKNİKLERİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6029 İSLAM EPİGRAFİSİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6031 TARİH ARAŞTIRMALARINDA METOD 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6033 ORTAÇAĞ İSLAM DÜNYASINDA EĞİTİM 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6035 ORTAÇAĞ TARİHİNİN ANA KAYNAKLARI 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6037 GÖÇEBELER VE GÖÇEBELİK 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6039 ORTAÇAĞ TARİH YAZICILIĞI 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6041 İSLAM İKTİSAT TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6043 SELÇUKLU TOPLUM YAPISI 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6045 İSLAM DÜNYASINDA TEKNOLOJİK VE BİLİMSEL GELİŞMELER 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6047 OSMANLI TARİHİ KAYNAKLARINA ELEŞTİREL BAKIŞ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6049 OSMANLI DEVLETİNDE YEREL İDARE 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6051 OSMANLILAR VE AKDENİZ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6053 OSMANLI MEDENİYET TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6055 OSMANLI MİLLET SİSTEMİ(OSMANLIDA TOPLUMSAL YAPI) 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6057 ÇİN TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6059 OSMANLI TASAVVUF TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6061 OSMANLI DEVLETİNDE YÖNETİM 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6063 OSMANLI TARİHÇİLİĞİ VE TARİH KAYNAKLARI 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6065 OSMANLI SOSYO-EKONOMİK TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6067 ORTADOĞU'DA MEDENİYET 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6069 TARİH EDEBİYAT VE SİNEMA 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6071 COĞRAFİ KEŞİFLER VE SÖMÜRGECİLİK 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6073 TASAVVUF TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6075 RUSYA TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6077 EMPERYALİZM SÖMÜRGECİLİK VE KURUMLARI 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6079 MODERN DÜNYADA TARİHÇİLİK 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6081 HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6083 KENT TARİHİ ARAŞTIRMALARI 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6085 ENDÜLÜS EMEVİLERİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6087 ORTAÇAĞ İSLAM DÜNYASINDA SİYASİ VE İTİKADİ DÜŞÜNCE EKOLLERİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6089 MOĞOL TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6091 SELAHADDİN EYYUBİ'NİN HAÇLI SİYASETİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6093 İSLAM DÜNYASI VE HAÇLI SEFERLERİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6095 OSMANLI MERKEZ YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6097 TANZİMAT FERMANI SONRASI FİKİR HAREKETLERİ(1839-1908) 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6099 19. YÜZYILDA OSMANLI ASKERİ YENİLEŞMESİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6101 19. YÜZYIL OSMANLI TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6103 15.18. YY'DA DİYARBEKİR'DE SOSYAL HAYAT(DİNİ-HUKUKİ-İLMİ) 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6105 AVRUPA SİYASİ VE SOSYAL TARİHİ 13.-18. YY 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6107 OSMANLI ENTELEKTÜEL TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6109 OSMANLILARDA SINIR YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6111 OSMANLI TOPRAK SİSTEMİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6113 MODERNLEŞME SÜRECİNDE OSMANLI MEMURLARI 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6115 TANZİMAT'TAN CUMHURİYETE EĞİTİM SİSTEMİNİN GELİŞİMİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6117 HİNDİSTAN TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6119 CUMHURİYET DÖNEMİ DEMOKRASİ HAREKETLERİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6121 CUMHURİYET DÖNEMİ SİYASİ PARTİLER 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6123 CUMHURİYET DÖNEMİ HÜKÜMETLERİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6125 CUMHURİYET DEVRİ KÜLTÜR KURUMLARI 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6127 TÜRKİYE'DE TEK PARTİ DÖNEMİ(1925-1945) 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6129 ATATÜRK DÖNEMİ DIŞ POLİTİKA 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6131 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ KAYNAKLARININ ANALİZİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6133 MİLLİ MÜCADELE'NİN SOSYAL TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6135 KURTULUŞ SAVAŞI'NIN MALİ KAYNAKLARI 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6137 TÜRKİYE'DE MODERNLEŞME 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6139 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6141 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE İMPARATORLUĞUN SONU 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6143 TÜRKİYE'DE ANAYASAL HAREKETLER 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6145 OSMANLI ARŞİV METİNLERİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6147 OSMANLI SONRASI ORTADOĞU 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6149 KARŞILAŞTIRMALI MEDENİYETLER TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6151 İSLAM KURUMLARI TARİHLERİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6153 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6155 ALMANCA TARİH METİNLERİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6157 RUSÇA TARİH METİNLERİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6159 İNGİLİZCE TARİH METİNLERİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6161 FARSÇA TARİH METİNLERİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRD6163 ARAPÇA TARİH METİNLERİ 3+0+0 Seçmeli 8
Toplam AKTS 656
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
LEE-6001 DOKTORA DANIŞMANLIK 0+1+0 Zorunlu 10
LEE-6003 DOKTORA SEMİNER 0+2+0 Zorunlu 20
TRH6004 HİSTOGRAFYA VE TARİH METODOLOJİSİ 3+0+0 Zorunlu 8
TAR5023 ORYANTALİZMİN TARİHSEL GELİŞİMİ 3+0+0 Seçmeli 8
TAR6165 OSMANLI MEDENİYET TARİHİ(ARAPÇA) 3+0+0 Seçmeli 8
TRD164 MODERNLEŞME DÖNEMİ OSMANLI KENT POLİTİKALARI 3+0+0 Seçmeli 8
TRD-6100 Yakınçağ Tarihinin Kaynakları 3+0+0 Seçmeli 8
TRH6028 HAÇLI SEFERLERİNDE ALGI 3+0+0 Seçmeli 8
TRH6066 YENİÇAĞ AKDENİZ'İNDE KORSANLIK VE TİCARET 3+0+0 Seçmeli 8
TRH6072 OSMANLI DEVLETİNDE YÖNETİM II 3+0+0 Seçmeli 8
TRH6078 OSMANLI DEVLETİ'NDE AŞİRET İDARESİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRH6169 HİSTOGRAFYA VE TARİH SEFERLERİ (ARAPÇA) 3+0+0 Seçmeli 8
TRH6175 İSLAM DÜNYASI VE HAÇLI SEFERLERİ(ARAPÇA) 3+0+0 Seçmeli 8
TRH638 ARTUKLULAR TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRH6590 TÜRKİYE SELÇUKLULARI'NIN SOSYAL ve EKONOMİK TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRH670 OSMANLI MEDENİYET TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRH682 OSMANLI ŞEHRİ VE MAHALLE SİSTEMİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRH688 OSMANLI MODERNLEŞME DÜŞÜNCESİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRH704 20. YÜZYIL OSMANLI TÜRKİYE TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
Toplam AKTS 166
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
LEE-6000 DOKTORA YETERLİK 0+0+0 Zorunlu 30
LEE-6002 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0+0 Zorunlu 40
TRH200 UZMANLIK ALAN DERSİ 0+0+0 Zorunlu 10
TRH202 TEZ ÇALIŞMASI 0+0+0 Zorunlu 20
Toplam AKTS 100
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
LEE-6004 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI 0+0+0 Zorunlu 120
LEE-6005 DOKTORA TEZ ÖNERİSİ 0+0+0 Zorunlu 10
Toplam AKTS 130
https://obs.artuklu.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5828