Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Tarih Tezli Yüksek Lisans - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
LEE5001 YÜKSEK LİSANS DANIŞMANLIK 0+1+0 Zorunlu 0
TAR-5006 TARİH YAZIMI 3+0+0 Zorunlu 8
TRY5003 İLK DÖNEM İSLAM TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5005 İSLAM TOPLUMUNUN OLUŞUMU 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5007 ROMA TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5009 ERKEN DÖNEM BİZANS TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5011 EMEVİLER TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5013 ORTAÇAĞDA AVRUPA 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5015 ORTAÇAĞ TARİHİNİN KAYNAKLARI 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5017 ORTAÇAĞ TARİH YAZICILIĞI 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5019 ORTA ÇAĞ İSLAM DÜNYASINDA EĞİTİM 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5021 TARİH ARAŞTIRMALARINDA METOD 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5023 ORYANTALİZMİN TARİHSEL GELİŞİMİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5025 EMEVİ VE ABBASİ DÖNEMİNDE TOPRAK SİSTEMİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5027 ENDÜLÜS'TE KÜLTÜR VE SANAT 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5029 MALAZGİRT SONRASI ANADOLU BEYLİKLERİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5031 SELÇUKLU DEVLETİ TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5033 SELÇUKLULAR VE İSLAMİYET 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5035 ZENGİLER DEVLETİ TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5037 HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5039 EYYUBİLER DEVLETİ SİYASİ TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5041 MOĞOL DEVLET TEŞKİLATI 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5043 MOĞOL SİYASİ TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5045 15.YÜZYIL OSMANLI TARİH YAZARLARI VE ESERLERİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5047 YENİÇAĞ AVRUPA SİYASİ TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5051 MEŞRUTİYET DÖNEMİ FİKİR HAREKETLERİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5053 OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5055 OSMANLI KURUMLARI TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5057 OSMANLI DEVLETİNDE AŞİRET TEŞKİLATI 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5059 OSMANLI ENTELEKTÜEL TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5061 19.YY. DA OSMANLI EŞRAF POLİTİKALARI 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5063 19.YY OSMANLI TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5065 I.DÜNYA SAVAŞI VE OSMANLI İMPARATORLUĞU'NUN SONU 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5067 20. YY. OSMANLI-TÜRKİYE TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5069 20.YY TARİHÇİLİĞİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5071 JÖN TÜRKLER VE İDEOLOJİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5073 DEMOKRAT PARTİ VE TÜRKİYE'DE ÇOK PARTİLİ HAYAT 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5075 CUMHURİYET DÖNEMİ ARŞİV BELGELERİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5077 MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5079 KARŞILAŞTIRMALI GELENEKSEL(ESKİ)-ÇAĞDAŞ(YENİ) DÜNYA TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5081 CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5083 İSLAM VE BATI 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5085 RUSYA TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5087 OSMANLI-İRAN İLİŞKİLERİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5089 SÖZLÜ TARİHTE YÖNTEM VE KURAM 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5091 KENT TARİHİ ARAŞTIRMALARI 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5093 TARİH VE SİNEMA 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5095 ELEŞTİREL OKUMA VE TEZ / MAKALE YAZIM TEKNİKLERİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5097 GAZNELİLER DEVLETİ TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5099 KARAHANLILAR DEVLETİ TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5101 OSMANLI ARŞİV METİNLERİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5103 ARAPÇA TARİH METİNLERİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5105 FARSÇA TARİH METİNLERİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5107 İNGİLİZCE TARİH METİNLERİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5109 RUSÇA TARİH METİNLERİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5111 ALMANCA TARİH METİNLERİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5113 OSMANLI DEVLET'İNDE ETNİSİTE VE DİN 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5115 İSLAM MEDENİYET TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5117 İSLAM KURUMLARI TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TRY5119 MODERN ORTADOĞU TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
Toplam AKTS 472
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
LEE-5001 YÜKSEK LİSANS DANIŞMANLIK 0+1+0 Zorunlu 0
LEE-5003 YÜKSEK LİSANS SEMİNER 0+2+0 Zorunlu 10
TAR5010 AKADEMİK YAZMA VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ (Arapça) 3+0+0 Zorunlu 8
TAR-5008 Akademik Yazma ve Araştırma Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 8
TAR-5010 İslam-Bizans Karşılaşmaları 3+0+0 Seçmeli 8
TAR-5012 Osmanlı'da Sosyal Hayat 3+0+0 Seçmeli 8
TAR-5014 Türkiye'de Tek Parti Dönemi 3+0+0 Seçmeli 8
TAR-5016 Sömürgecilik 3+0+0 Seçmeli 8
TAR-5018 Osmanlı Şehri ve Mahalle Sistemi 3+0+0 Seçmeli 8
TAR-5020 Tanzimattan Cumhuriyete Reform 3+0+0 Seçmeli 8
TAR-5022 Osmanlı Devletinde Sınır Politikaları 3+0+0 Seçmeli 8
TAR-5024 Artuklular Tarihi 3+0+0 Seçmeli 8
TAR-5026 Meşrutiyet Dönemi Siyasi Hareketleri 3+0+0 Seçmeli 8
TAR-5028 Osmanlı Taşra Teşkilatı 3+0+0 Seçmeli 8
TAR-5030 Osmanlı Diplomatikası 3+0+0 Seçmeli 8
TAR5030 ESKİ MEZOPOTAMYA TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 8
TAR-5160 Artuklular Tarihi (Arapça) 3+0+0 Seçmeli 8
TAR530 OSMANLI'DA SOSYAL HAYAT (Arapça) 3+0+0 Seçmeli 8
TRY140 OSMANLI MODERNLEŞMESİ 3+0+0 Seçmeli 8
Toplam AKTS 146
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
LEE5002 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK 8+0+0 Zorunlu 30
LEE5004 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI 0+0+0 Zorunlu 30
Toplam AKTS 60
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
LEE-5002 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0+0 Zorunlu 30
LEE-5004 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI 0+0+0 Zorunlu 30
Toplam AKTS 60
https://obs.artuklu.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5827