Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Sosyoloji Doktora - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
LEE6001 DOKTORA DANIŞMANLIK 0+1+0 Zorunlu 0
LEE-6003 DOKTORA SEMİNER 0+2+0 Zorunlu 10
SOD6001 SOSYAL TEORİ-I 3+0+0 Zorunlu 8
SOD6003 BİLİM ETİĞİ 3+0+0 Zorunlu 8
SOD6005 SOSYAL BİLİMLERDE METODOLOJİ TARTIŞMALARI-I 3+0+0 Zorunlu 8
SOD6007 DİJİTAL SOSYOLOJİ 3+0+0 Seçmeli 7
SOD6009 SİNEMA VE SOSYAL TEORİ 3+0+0 Seçmeli 7
SOD6011 DİN SOSYOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 7
SOD6013 GÖÇ,KİMLİK,ETNİTİSE 3+0+0 Seçmeli 7
SOD6015 ÇAĞDAŞ SOSYAL TEORİLER 3+0+0 Seçmeli 7
SOD6017 SANAT SOSYOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 7
SOD6019 POSTYAPISALCILIK 3+0+0 Seçmeli 7
SOD6021 BEDEN SOSYOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 7
SOD6023 SOSYAL ANTROPOLOJİ 3+0+0 Seçmeli 7
SOD6025 TOPLUMSAL CİNSİYET SOSYOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 7
SOD6027 ORTADOĞU SOSYOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 7
SOD6029 MARDİN ÇALIŞMALARI 3+0+0 Seçmeli 7
SOD6031 POPÜLER KÜLTÜR 3+0+0 Seçmeli 7
SOD6033 KÜLTÜREL BELLEK 3+0+0 Seçmeli 7
SOD6035 ÇAĞDAŞ SOSYAL TEORİDE DİN 3+0+0 Seçmeli 7
SOD6037 TÜRKİYE'DE SİYASET-DİN İLİŞKİLERİ 3+0+0 Seçmeli 7
SOD6039 BİYOPOLİTİKA, DİSİPLİN, ŞİDDET 3+0+0 Seçmeli 7
Toplam AKTS 153
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
LEE-6001 DOKTORA DANIŞMANLIK 0+1+0 Zorunlu 0
SOD-6005 GÜNDELİK HAYAT VE DİNSELLİK 3+0+0 Seçmeli 8
SOD-6006 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 8
SOD-6007 EGEMENLİK, İKTİDAR, TOPLUM 3+0+0 Seçmeli 8
SOD-6008 SOSYAL BİLİMLERDE METODOLOJİ TARTIŞMALARI II 3+0+0 Seçmeli 8
SOD-6009 KENT, MEKAN, TOPLUM 3+0+0 Seçmeli 8
SOD-6010 SOSYAL TEORİ II 3+0+0 Seçmeli 8
Toplam AKTS 48
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
LEE-6000 DOKTORA YETERLİK 0+0+0 Zorunlu 30
LEE-6002 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0+0 Zorunlu 30
Toplam AKTS 60
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
LEE-6004 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI 0+0+0 Zorunlu 60
Toplam AKTS 60
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
LEE-6005 DOKTORA TEZ ÖNERİSİ 0+0+0 Zorunlu 10
Toplam AKTS 10
https://obs.artuklu.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5826