Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
LEE5001 YÜKSEK LİSANS DANIŞMANLIK 0+1+0 Zorunlu 0
SOY5001 SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM 3+0+0 Zorunlu 8
SOY5003 SOSYAL TEORİ I 3+0+0 Zorunlu 8
SOY5005 TOPLUMSAL CİNSİYET VE BEDEN 3+0+0 Seçmeli 7
SOY5007 KÜLTÜREL HAFIZA VE DİN 3+0+0 Seçmeli 7
SOY5009 SİNEMA SİYASET VE TEOLOJİ 3+0+0 Seçmeli 7
SOY5011 TARİH SOSYOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 7
SOY5013 SOSYOLOJİK TEORİ VE KLASİKLERİN ÖNEMİ 3+0+0 Seçmeli 7
SOY5015 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 7
SOY5017 KÜRESELLEŞME VE DİN TARTIŞMALARI 3+0+0 Seçmeli 7
SOY5019 FOUCAULT OKUMALARI 3+0+0 Seçmeli 7
SOY5021 TÜRKİYE'DE MODERNLEŞME 3+0+0 Seçmeli 7
SOY5023 İNTERNET SOSYOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 7
SOY5025 P. BOURDİEU VE YAPISAL İNŞACI PARADİGMA 3+0+0 Seçmeli 7
SOY5027 SOSYOLOJİDE KRİZ TARTIŞMALARI 3+0+0 Seçmeli 7
SOY5029 GÖSTERGE BİLİM SOSYOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 7
SOY5031 KÜLTÜREL BELLEK 3+0+0 Seçmeli 7
SOY5033 21. YÜZYILDA SOSYAL VE SİYASAL HAREKETLER 3+0+0 Seçmeli 7
Toplam AKTS 121
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
LEE-5001 YÜKSEK LİSANS DANIŞMANLIK 0+1+0 Zorunlu 0
LEE-5003 YÜKSEK LİSANS SEMİNER 0+2+0 Zorunlu 10
SOY5000 SOSYAL TEORİ TARTIŞMALARI 3+0+0 Zorunlu 8
SOY5002 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ETİK 3+0+0 Zorunlu 8
SOY5004 METODOLOJİ TARTIŞMALARI 3+0+0 Seçmeli 8
SOY5006 SİNEMA SİYASET VE TEOLOJİ 3+0+0 Seçmeli 7
SOY5008 GÜNDELİK HAYAT VE DİNSELLİK 3+0+0 Seçmeli 7
SOY5010 BEDEN SOSYOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 7
SOY5012 BAUDRİLLARD OKUMALARI 3+0+0 Seçmeli 8
SOY5014 KENT SOSYOLOJİSİNDE GÜNCEL TARTIŞMALAR 3+0+0 Seçmeli 8
Toplam AKTS 71
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
LEE-5002 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0+0 Zorunlu 30
LEE-5004 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI 0+0+0 Zorunlu 30
Toplam AKTS 60
https://obs.artuklu.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5825