Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat Doktora - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
LEE6001 DOKTORA DANIŞMANLIK 0+1+0 Zorunlu 0
İKT6001 ULUSLARARASI TİCARET TEORİSİ VE POLİTİKASI 3+0+0 Seçmeli 8
İKT6005 İleri Mikro Ekonomik Analiz 3+0+0 Seçmeli 8
İKT6007 Kamu Kesimi Ekonomik Analizi 3+0+0 Seçmeli 8
İKT6011 Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 8
İKT6013 İleri Nicel ve Nitel Veri Analizi 3+0+0 Seçmeli 8
İKT6019 DÜNYA EKONOMİSİ 3+0+0 Seçmeli 8
Toplam AKTS 48
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
LEE-6003 DOKTORA SEMİNER 0+2+0 Zorunlu 10
İKT6008 İKTİSATTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 8
İKT6010 ULUSLARARASI GÖÇ VE İŞGÜCÜ PİYASALARI 3+0+0 Seçmeli 8
İKT6012 İLERİ MAKRO EKONOMİK ANALİZ 3+0+0 Seçmeli 8
İKT6014 ULUSLARASI PARASAL İKTİSAT 3+0+0 Seçmeli 8
İKT6016 ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCE OKULLARI 3+0+0 Seçmeli 8
Toplam AKTS 50
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
LEE6000 DOKTORA YETERLİK 0+0+0 Zorunlu 30
LEE6002 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0+0 Zorunlu 30
Toplam AKTS 60
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
LEE6004 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI 0+0+0 Zorunlu 60
Toplam AKTS 60
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
LEE-6005 DOKTORA TEZ ÖNERİSİ 0+0+0 Zorunlu 10
Toplam AKTS 10
https://obs.artuklu.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5818