Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Eğitim Yönetimi,Teftişi Plan. ve Eko. Tezli Yüksek Lisans - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EB101 EĞİTİM YÖNETİMİ 3+0+0 Zorunlu 8
EB102 ARAŞTIRMALARDA VERİ ANALİZİ 3+0+0 Zorunlu 8
EB103 EĞİTİM BİLİMİNİN TEMELLERİ 3+0+0 Zorunlu 7
EB104 EĞİTİMDE DENETİM 3+0+0 Zorunlu 8
EB105 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0+0 Zorunlu 8
EB201 EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ 3+0+0 Zorunlu 8
EB203 EĞİTİM BİLİMLERİNİN TEMELLERİ 3+0+0 Zorunlu 7
EB205 AKADEMİK YAZMA TEKNİKLERİ 3+0+0 Zorunlu 8
EB207 EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASI 3+0+0 Zorunlu 8
EB107 EĞİTİMDE LİDERLİK 3+0+0 Seçmeli 7
EB109 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE YÖNETİM SORUNLARI 3+0+0 Seçmeli 7
EB110 EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASI 3+0+0 Seçmeli 8
EB112 EĞİTİMDE LİDERLİK 3+0+0 Seçmeli 8
EB113 EĞİTİM YÖNETİMİNDE DEĞERLER 3+0+0 Seçmeli 7
EB116 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3+0+0 Seçmeli 8
EB118 BİLİM TARİHİ VE BİLİMİN GELİŞİMİ 3+0+0 Seçmeli 8
EB120 DEMOKRATİK OKUL KÜLTÜRÜ VE YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 8
EB122 EĞİTİMDE ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR 3+0+0 Seçmeli 8
EB124 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE YÖNETİM SORUNLARI 3+0+0 Seçmeli 8
EB126 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 8
EB130 SİYASET KURAMLARINDA EĞİTİM 3+0+0 Seçmeli 8
EB132 EĞİTİM YÖNETİMİNDE DEĞERLER 3+0+0 Seçmeli 8
Toplam AKTS 171
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EB-5007 AKADEMİK YAZMA TEKNİKLERİ 3+0+0 Zorunlu 8
LEE-5001 YÜKSEK LİSANS DANIŞMANLIK 0+1+0 Zorunlu 0
LEE-5003 YÜKSEK LİSANS SEMİNER 0+2+0 Zorunlu 10
EB-5005 EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ 3+0+0 Seçmeli 8
EB-5006 EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASI 3+0+0 Seçmeli 8
EB-5008 EĞİTİM BİLİMİNİN TEMELLERİ 3+0+0 Seçmeli 8
EB-5009 EĞİTİM YÖNETİMİNDE DEĞERLER 3+0+0 Seçmeli 8
EB-5010 EĞİTİMDE LİDERLİK 3+0+0 Seçmeli 8
EB-5011 SİYASET KURAMLARINDA EĞİTİM 3+0+0 Seçmeli 8
EB-5012 ARAŞTIRMALARDA VERİ ANALİZİ 3+0+0 Seçmeli 8
Toplam AKTS 74
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
LEE-5002 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0+0 Zorunlu 30
LEE-5004 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI 0+0+0 Zorunlu 30
Toplam AKTS 60
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EB-5013 EĞİTİMDE ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR 3+0+0 Seçmeli 8
EB-5014 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 8
Toplam AKTS 16




https://obs.artuklu.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5812