Midyat Meslek Yüksekokulu / Sosyal Hizmetler - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 2+0+0 Zorunlu 2
SHM101 HUKUKA GİRİŞ 3+0+0 Zorunlu 5
SHM103 PSİKOLOJİYE GİRİŞ 3+0+0 Zorunlu 5
SHM105 HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM 3+0+0 Zorunlu 4
SHM107 SOSYAL HİZMETE GİRİŞ 3+0+0 Zorunlu 5
SHM109 SOSYOLOJİYE GİRİŞ 3+0+0 Zorunlu 5
TDE101 TÜRK DİLİ-I 2+0+0 Zorunlu 2
YDİ101 YABANCI DİL(İNGİLİZCE)-I 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİİT102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 2+0+0 Zorunlu 2
SHM102 FELSEFEYE GİRİŞ 3+0+0 Zorunlu 4
SHM104 BİLGİ-BELGE YÖNETİMİ 3+0+0 Zorunlu 4
SHM106 SOSYAL HİZMET MÜDAHALELERİ 3+0+0 Zorunlu 5
SHM108 SOSYAL HİZMET MEVZUATI 3+0+0 Zorunlu 4
SHM110 TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI 3+0+0 Zorunlu 4
SHM112 SOSYAL HİZMET VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ 3+0+0 Zorunlu 3
TDE102 TÜRK DİLİ-II 2+0+0 Zorunlu 2
YDİ102 YABANCI DİL(İNGİLİZCE)-II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SHM201 SOSYAL HİZMET KURAMLARI 4+0+0 Zorunlu 5
SHM203 SOSYAL SORUNLAR VE SOSYAL HİZMET-I 3+0+0 Zorunlu 5
SHM205 SOSYAL POLİTİKA 3+0+0 Zorunlu 4
SHM207 İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET 3+0+0 Zorunlu 4
SHM209 SOSYAL HİZMET VE AİLE KURUMU 3+0+0 Zorunlu 4
SHM211 YAŞLILARLA SOSYAL HİZMET 3+0+0 Zorunlu 4
 [G] SEÇM201 SEÇMELİ DERSLER(2 DERS SEÇİLECEK) 2+0+0 Seçmeli 4 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SHM202 ENGELLİLERLE SOSYAL HİZMET 2+0+0 Zorunlu 2
SHM204 SOSYAL SORUNLAR VE SOSYAL HİZMET-II 3+0+0 Zorunlu 4
SHM206 KİŞİLERARASI İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ 2+0+0 Zorunlu 2
SHM208 TOPLUMSAL CİNSİYET VE SOSYAL HİZMET 3+0+0 Zorunlu 4
SHM210 GÖÇ VE KENTLEŞME SORUNLARI 3+0+0 Zorunlu 4
SHM212 ÇOCUK HAKLARI VE HUKUKU 2+0+0 Zorunlu 2
STJ200 STAJ 0+0+0 Zorunlu 8
 [G] SEÇM202 SEÇMELİ DERSLER(2 DERS SEÇİLECEK) 2+0+0 Seçmeli 4 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
https://obs.artuklu.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5435